Duiken in de machine

Als erfgoedbeheerder stoot je vaak op problemen bij het bewaren van oude machines. Enerzijds is de conservering van deze stukken niet vanzelfsprekend, ze vragen een grote opslagcapaciteit en heel wat technisch onderhoud. Anderzijds is het niet eenvoudig om deze stukken op een duidelijke, interactieve manier toegankelijk te maken voor het grote publiek. Vaak zitten de meest interessante onderdelen binnenin een machine.

Het project ‘Duiken in de machine’ tracht een antwoord te bieden op deze problematiek. Het gaat om een experimenteel onderzoek naar het gebruik van 3D-technieken bij de bewaring en het toegankelijk maken voor het publiek van industrieel en agrarisch erfgoed. Tevens wordt nagegaan wat er moet gebeuren om digitale erfgoedinformatie langdurig te kunnen bewaren. Daarbij toont het project aan hoe men beroep kan doen op onder andere vrijwilligers, het onderwijs en de privésector.

Onder impuls van Texture Kortrijk sloegen verschillende partners de handen in elkaar: CAG, erfgoedcel CO7, CVAa, ETWIE, MIAT, PACKED, VIAA en zuidwest. Het project krijgt steun van de Vlaamse Overheid.