Puur Texture

De algemene kennis over vlas is niet meer zoals vroeger. Hoe kunnen studenten, die in de les geconfronteerd worden met handel en ondernemen, techniek of biologie een link leggen naar vlas en de Leie? In Texture starten we met een korte inleiding. De film “Metamorfose van een landschap” belicht het streekgebonden karakter van het vlasverhaal. In de Wonderkamer is er nog voldoende tijd om één en ander zelf te ontdekken en uit te proberen. Drie leervormen? Drie keer meer interesse. Conclusie? Doen!

Prijs: € 2,5 per deelnemer (begeleiders gratis)
Doelgroep: eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs 
Duur: 90 min (gedeeltelijk met gids)

We vragen scholen om minstens twee weken op voorhand te reserveren. Op deze manier kunnen we zorgen dat alles klaar staat en de jongeren een fijne uitstap kunnen hebben.

Cultuurschakel!

NIEUW in 2018: leerlingenpakket 'Puur Texture' (1ste graad secundair onderwijs)

Wil je als leerkracht het bezoek aan Texture voorbereiden, dan kan je gebruik maken van het leerlingenpakket 'Puur Texture'. Als inleiding geeft het pakket meer uitleg over begrippen zoals vezels als grondstof, textiel, weefsel… Hoe ging het er vroeger aan toe in de kledingindustrie en de textielsector? Zijn die sectoren vandaag nog big business en wie wordt daar beter van?

Wens je na het museumbezoek nog verder aandacht te besteden aan het textielthema en het leven in de vlasindustrie, dan biedt dit pakket tips en tricks in film- en spelvorm.

Download hier het leerlingenpakket Puur Texture