TEXTURE + KANTINITIATIE

Maak de combinatie van een museumbezoek met een initiatie kantklossen. 

Bezoek aan Texture, museum van vlas en textiel (gids optioneel)

Texture vertelt het ruime vlasverhaal in drie totaal verschillende kamers. Je start in de Wonderkamer, een speels laboratorium over vlas in je dagelijkse leven. Wonderlijk in hoeveel producten vlas verwerkt zit! Vlas is op vandaag inspirerend materiaal voor designers, wetenschappers en ondernemers. Kijken, voelen, proeven, uittesten en ontdekken mag! De Leiekamer vertelt vervolgens hoe de vlasnijverheid de ontwikkeling van deze agrarische streek naar een industriële en verstedelijkte regio beïnvloedde. Met authentiek beeldmateriaal, warme getuigenissen en intrigerende objecten. De Schatkamer tenslotte toont een selectie pronkstukken uit de museumcollectie gemaakt met vlaslinnen: van kant over fijn damast tot linnen handwerk.

€ 85 per gids voor groep van max. 25 personen

Initiatie kantklossen in Texture

Wie wil proeven van kantklossen moet dit zeker eens proberen! Je kan bij ons deelnemen aan een workshop kantinitiatie. Bijzonder handig hoef je niet te zijn, veel technische kennis hoef je helemaal niet te hebben! Je eigen creatie neem je als souvenir mee naar huis.

€ 15 per persoon (minimum 7, maximum 15 deelnemers)

Det är oerhört frustrerande att sjukhusapotekare har full tillgång till patientjournaler, laboratorieresultat och tidigare behandling på sjukhus, medan öppenvårdsapotekare och de som arbetar online fortfarande inte har det. GPhC måste helt klart ta hänsyn till detta, med tanke på att bristen på tillgång är ett hinder för vården.

Det skulle vara mycket enklare om vi kunde skriva på en delad journal vilken medicin som har ordinerats och tillhandahållits. Onlineapotek köp Viagra förväntas ha system på plats för att utföra en identitetskontroll som är lämplig för det läkemedel som tillhandahålls.

GPhC specificerar dock inte någon särskild teknisk lösning för att hjälpa till med att kontrollera en persons identitet. Det kan vara så att samma identitetskontrollprocesser som banker använder - såsom foto-ID och ansiktsigenkänning via en app - kan vara till hjälp i detta fall.

Det är sunt förnuft att en patient inte ska kunna välja ett receptbelagt läkemedel innan det har skett en lämplig konsultation med en förskrivare, och att GPhC har flaggat för detta som ett problem.