Individueel bezoek

Het parcours in het museum loopt over drie 'kamers', één op elke verdieping van het gebouw: de Wonderkamer, de Leiekamer en de Schatkamer.

De WONDERKAMER is opgevat als een soort laboratorium waarin je op een interactieve manier kennis maakt met de vaak ongekende toepassingen van vlas, de hedendaagse betekenis ervan en het potentieel voor de toekomst.

In de LEIEKAMER op de eerste verdieping gaat de bezoeker terug in de tijd. Hier wordt het verhaal van de Golden River verteld.
Aan de hand van een selectie aan voorwerpen, werktuigen en machines uit de collectie, foto's, film, animaties, getuigenissen en interactieve kaarten wordt hier de economische ontwikkeling van de Leiestreek getoond, met de vlasnijverheid als grote motor.

In de SCHATKAMER is de inrichting gericht op een esthetische beleving van een selectie uit de omvangrijke collectie. Kant en damast krijgen een eigentijds kabinet op de 'Golden rooftop'.