Collectie van Texture in erfgoeddepot Trezoor

Ontdek
De collectie

Texture bewaart een unieke collectie die het rijke vakmanschap en ondernemerschap van vlas en textiel belicht. De Leiestreek is altijd nauw verbonden geweest met het vlas. Dankzij de Golden River ontstond er een bijzondere kennis en kunde en de regio groeide uit tot de spil van de vlasbewerking en -handel, niet alleen binnen België en Europa, maar wereldwijd. De collectie van Texture bewaart deze sporen uit het verleden, maar kijkt tegelijkertijd vooruit naar het erfgoed van de toekomst

 

Zwingelturbine in Texture

#1 VLAS

De kern van onze werking. Werktuigen, machines, grondstoffen over de vlasproductie en vlashandel. Deze verzameling is een referentiecollectie in Vlaanderen en bevat met de zwingelturbine Vansteenkiste-Van Maercke of de slijtmachine Leterme zelfs absolute topstukken. Inclusief een demonstratiecollectie vlaswerktuigen. Daarnaast bouwen we ook aan een hedendaagse verzameling industriële vormgeving en vlasinnovaties.

 

Schatkamer in Texture

#2 TEXTIEL

Wie vlas zegt, zegt textiel. Hier vind je objecten, afgewerkte producten en kleding rond textielvormgeving en -techniek. Ze toont de vele gezichten van linnen: van authentieke ruwe vlasserskleding tot ragfijne linnen onderjurken, maar ook de verfijnde luxe van tafellinnen en sacrale zuiverheid van religieus textiel. Bijzonder is de verzameling Kortrijks damast, een uitgebreide kantcollectie en het legaat van verzamelaar Joseph de Bethune.

ontwerptekeningen

#3 DOCUMENTATIE

Deze collectie bevat uniek archief- en audiovisueel materiaal zoals foto’s en films, maar ook stalenboeken, ontwerptekeningen en weef-, kant- of borduurpatronen. Ook de getuigenissen en interviews worden hier bewaard. Ze geeft kleur en context aan de objectencollectie en wordt steeds belangrijker in ons collectiebeleid.

Schenking vakbibliotheek ABV

#4 BIBLIOTHEEK

De collectie historische en hedendaagse uitgaven, wetenschappelijk en technische studies, boeken, catalogi en tijdschriften over textiel ondersteunt de hele museumwerking. In 2022 mochten we de vakbibliotheek van het Algemeen Belgisch Vlasverbond opnemen. De bibliotheek is publiek toegankelijk.